0168 556 888
info@nagtzaamverzekeringen.nl
Documenten

Overlijden

Uitvaartverzekering

De dood hoort bij het leven, we krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken. Met een uitvaartverzekering voorkomt u dat uw nabestaande met een grote kostenpost opgezadeld worden.

De kosten van een uitvaart zijn de laatste jaren flink gestegen. Voor een bescheiden afscheid moet u al snel op € 7.000,- rekenen. Door middel van het invullen van een uitvaartkostenmeter krijgt u aan de hand van eenvoudige keuzes een beeld wat een uitvaart vandaag de dag kost.

https://ardanta.nl/bereken-uw-uitvaartkosten

 

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijden heeft een grote impact op het gezin, niet alleen emotioneel maar ook financieel.

Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u voor een financieel vangnet voor de nabestaanden bij overlijden van een van de partners. Tegen een relatief lage premie zorgt u voor zekerheid voor uw nabestaanden. U verzekerd zich niet alleen voor directe financiële gevolgen maar ook voor de financiële gevolgen voor later, er valt immers een inkomen weg.

Een overlijdensrisicoverzekering loopt tot een vooraf overeengekomen einddatum. Komt u in de verzekerde periode te overlijden wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd. Bent u nog in leven op de einddatum dan vervalt de polis zonder uitkering.


Gezinsongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit als u door een ongeval blijvend letsel oploopt of komt te overlijden.

Bij blijvende invaliditeit wordt de uitkering vastgesteld aan de hand van een percentage waarop de ontstane handicap wordt beoordeeld. De percentages behorend bij de handicap worden in een lijst benoemd. Stel u wordt blind dan keert de verzekeraar veelal 100% van het verzekerd bedrag uit. Soms wordt er bij algehele invaliditeit 300% van het verzekerd bedrag uitgekeerd. Raakt u als gevolg van een ongeval bijvoorbeeld uw ringvinger kwijt, dan wordt de handicap minder zwaar beoordeeld en ontvangt u een deel van het vooraf vastgestelde bedrag.

Bij overlijden als gevolg van een ongeval ontvangt u/uw nabestaanden het vooraf vastgesteld  bedrag.

Copyright © 2024 Nagtzaam Verzekeringen. Alle rechten voorbehouden./
Website: YZCommunicatie
Stuur een WhatsApp bericht
Verzenden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram